Artboard 1.png
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานขับรถ

มีตำแหน่งงาน ขับรถส่วนกลาง , ผู้บริหารต่างชาติผู้บริหารคนไทย , ขับรถโฟล์คลิฟล์ และ Valet Parking

ประชาสัมพันธ์

ประจำหนว่ยงานภาคตรัฐ และเอกชน   รวมไปถึง

ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ

ธุรการ

รับสายต่อสาย ดูแลห้องประชุม แม่บ้าน

ดูแลงานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  • line-me.jpg
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • TikTok