Artboard 1.png
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
A7304904.jpg

พนักงานขับรถ

รับสมัคร พนักงานขับรถ มีตำแหน่งงาน ขับรถส่วนกลาง , ขับรถผู้บริหาร ชาวไทยและต่างชาติ , ขับรถโฟล์คลิฟล์ และ Valet Parking  งานขับรถ  

IMG_1878.jpg

ประชาสัมพันธ์

ประจำหนว่ยงานภาคตรัฐ และเอกชน   รวมไปถึง

ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ

DSC01967.jpg

ธุรการ

รับสายต่อสาย ดูแลห้องประชุม แม่บ้าน

ดูแลงานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย