เกี่ยวกับบริษัท
"สยามราชธานี  มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า"
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่     17     พฤษภาคม     2519     
โดย   คุณ   มงคล   วิมลเฉลา
สยามราชธานี เดิมใช้ชื่อว่า  บริษัท  สยามราชธานี  จำกัด  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ วันที่  8  กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป
พนักงานทั้งหมดกว่า  
7,000  
อัตรา  ทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์
600  
อัตรา 
พนักงานขับรถกว่า
2,300  
อัตรา 
ช่างเทคนิคกว่า  
1,000  
อัตรา 
  • line-me.jpg
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • TikTok