top of page
รับสมัครพนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ  โดย Siamrajdriver

Driverjob.webp

พนักงานขับรถ

รับสมัคร พนักงานขับรถ มีตำแหน่งงาน ขับรถส่วนกลาง , ขับรถผู้บริหาร ชาวไทยและต่างชาติ , ขับรถโฟล์คลิฟล์ และ Valet Parking  งานขับรถ  

IMG_1878.webp

ประชาสัมพันธ์

ประจำหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน   รวมไปถึง

ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานธุรการ

ธุรการ

รับสายต่อสาย ดูแลห้องประชุม แม่บ้าน

ดูแลงานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จุดรับสมัครพนักงาน
กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page