© 2018 by Siamrajathanee Samutprakarn Thailand

ที่ตั้ง
ประสบการณ์กว่า 40 ปี 
ในการเป็นบริษัทจ้างเหมาแรงงานอันดับ 1 ในประเทศไทย
งานที่เปิดรับ

- งานขับรถส่วนกลาง

- งานพนักงานรับรถจอด Valet Parking

- งานขับรถลีมูซีน

- งานขับรถผู้บริหารชาวไทย

- งานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1

ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

พนักงานรับรถจอด

คอยรับรถจอด และส่งรถคืนให้ลูกค้า

ของหน่วยงานนั้นๆ 

งานง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องได้เส้นทาง

ตารางงานเป็นกะ 

ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน

มีทิปส์ทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย 25-45 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

มีใจรักในงานบริการ

รายได้

รายได้รวมเฉลี่ย 14,000 - 17,000

ต่อเดือน

พนักงานขับรถลีมูซีน

ขับรถป้ายเขียว รับส่งลูกค้า จากสนามบินไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หรือจากที่พัก ไปสนามบิน

ตารางงานเป็นกะ 12 ช.ม.

6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย/หญิง 25-50 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

มีใจรักงานบริการ

มีใบขับขี่ ท.2 หรือ สาธารณะ

ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล

รายได้

รายได้รวมเฉลี่ย 15,000 - 18,000

ต่อเดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

คอยรับส่งลูกค้า ในตำเเหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย 25-55 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

มีใจรักงานบริการ

ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล

รายได้

รายได้รวมเฉลี่ย 17,000 - 23,000

ต่อเดือน

ตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ

พนักงานขับรถส่วนกลาง

รับส่งพนักงานเเละเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆ ไปตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

รถที่ใช้เน้นรถตู้ เเละรถกระบะ

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย 25-55 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

มีใจรักงานบริการ

ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล

รายได้

รายได้รวมเฉลี่ย 15,000 - 17,000

ต่อเดือน

พนักงานขับแทนงาน

รอรับงานที่บ้าน ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

เเทนงานพนักงานประจำ ตามหน่วยงานต่างๆที่เป็นลูกค้า ของ สยามราชธานี

มีค่าแทนงาน ค่าเดินทาง ตามเรทหน้างาน

เลือกงานได้ใกล้บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย 25-60 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล

รายได้

รายเริ่มต้นที่ 10,000 ต่อเดือน

สูงสุดมากถึง 15,000 ต่อเดือน

พนักงานขับรถรับจ๊อบ

สำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม

หรือมีงานประจำอยู่แล้ว สามารถสมัครเพื่อรอรับงานจาก สยามราชธานี ได้

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

เพศชาย/หญิง 25-60 ปี

ทักษะขับรถหลากหลาย

ไม่ติดคดีหรือโรคร้ายแรง

รักในงานบริการ

ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล

รายได้

รายวัน วันละ 500-1,200

เเล้วแต่หน้างงาน