top of page
รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร และ ขับรถส่วนกลาง (จำนวนมาก)
พนักงานขับรถยนต์นาย-และ-ส่วนกลาง.jpg
รับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร และ ขับรถส่วนกลาง
- รายได้สูงสุด 25,000 ขึ้นไป/เดือน*
- มีสวัสดิการ เพิ่มเติม*
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยงนอกเขต
- ค่าแท็กซี่
- โอที
- โบนัสประจำปี
(ตามผลประกอบการของหน่วยงาน)
*รายได้ และ สวัสดิการ  ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน*
สนใจโทร.
- เพศชาย อายุ 25-50 ปี
- มีประสบการณ์ขับรถ 2    ปีขึ้นไป
- ชำนาญเส้นทางกทม.และปริมณฑล

- ขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้
คุณสมบัติผู้สมัคร
ประจำโซนกรุงเทพ และ ปริมณฑล
bottom of page