top of page
รับสมัครพนักงานพนักงาน
ผู้ประสานงาน 
ผู้ประสานงาน 1.jpg
รับสมัครพนักงานผู้ประสานงาน
-  ปฏิบัติงาน  :  โซน ร่มเกล้า ถ.พัฒนาชนบท 4 เขตลาดกระบัง
รายละเอียดงานเบื้องต้น
-    ดูแลการเข้า - ออก ในการทำงานของพนักงานขับรถ
- แจกจ่ายกุญแจรถให้กับพนักงานขับรถ
-  จัดตารางงานของพนักงานขับรถ
- ดูแลบิลนํ้ามัน ทางด่วน  ของพนักงานขับรถ
-   ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
สนใจโทร.
- เพศชาย  อายุ 25-40ปี
-  วุฒิการศึกษา ปวส.  ขึ้นไป
-   สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ส ามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์)

- มีประสบการณ์ด้านคุมพนักงานขับรถมาก่อน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัคร 5 อัตรา
bottom of page