ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
ประจำห้างสรรพสินค้า
IMG_1729.jpg
รายละเอียดงานเบื้องต้น
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โปรโมชั่น ของทางห้างสรรพสินค้าให้กับลูกค้าภายในที่เข้ามาติดต่อ
 
ดูแลเอกสารต่างๆ ดูแลคูปอง รับโทรศัพท์ ประกาศแจ้งข่าวต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
-   เพศหญิง อายุ   20-35   ปี
-   รักในงานบริการ
-   แก้ใขสถานการณ์เบื้องต้นได้ดี
-   มีบุคลิกภาพ   และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-   ไม่มีประวัติ หรือติดคดีร้ายแรง
-   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-   วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   หรือ   ปวส.   ขึ้นไป
-  สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี           
 (หรือภาษาอื่นในบางหน่วยงาน)
รายได้รวมประมาณ   15,000 -  25,000 ต่อเดือน    (หรือตามตกลง)