ธุรการ
รับสายต่อสาย ดูแลห้องประชุม แม่บ้าน เอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • line-me.jpg
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • TikTok