top of page

รับคนขับรถผู้บริหาร รับนายสีลม


#รับคนขับรถผู้บริหาร คนจีน

รถที่ผู้บริหารใช้ MG


#รายได้รวม 16,000 ขึ้นไป / ต่อเดือน


#คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 28-45 ปี

- มีประสบการณ์ขับรถนาย 2 ปีขึ้นไป

- ชำนาญเส้นทางกทม.และปริมณฑล

- ไม่มีประวัติอาชญากรรมและโรคประจำตัว

- มีใบฉีดวัคซีน

#สวัสดิการเพิ่มเติม

- โบนัสประจําปี

- กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน ดอกเบี้ย 0%

- เบี้ยขยัน

- เบี้ยเลี้ยง

- ค่าเดินทาง

- โอที

- กองทุนประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

- กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- กองทุนฌาปนกิจ

- กองทุนเงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 3 ชุด

- กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย

- วันลาพักร้อน,ลากิจ,ลาป่วย


#ลักษณะงาน

- ขับรถรับส่งนายญี่ปุ่นตามที่ได้รับมอบหมาย - รับ-ส่งนายที่สีลม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


กรอกใบสมัคร :
หรือโทร 090-197-8773 หรือ 062-601-6652

-----------------------------------------------------------------

#ศูนย์รวม #งานขับรถ #ขับรถผู้บริหาร #ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น #พนักงานรับรถจอด

#สมัครงานขับรถ #รับคนขับรถผู้บริหาร #รบสมัครคนขับรถส่วนตัว #ขับรถนาย

#พนักงานขับรถผู้บริหาร #ขับรถผู้บริหารชาวจีน

#ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ #ขับรถผู้บริหารชาวไทย #ขับรถส่วนกลาง


บริษัท สยามราชธานี จำกัด

3,517 views

Comments


bottom of page