top of page
รับสมัครพนักงานพนักงานประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 1.jpeg
รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์
-  ปฏิบัติงาน  :   โซนตลิ่งชัน 
-   ปฏิบัติงาน : อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
รายละเอียดงานเบื้องต้น
- ประชาสัมพันธ์ ดูแลให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อ
- ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน
-   ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด
สนใจโทร.
- เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
-  วุฒิการศึกษา ปวส. /    ป.ตรี ขึ้นไป
-   สื่อสารภาษาอังกฤษได้
-   มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัคร 25 อัตรา
bottom of page