top of page

ประจำห้างสรรพสินค้า

IMG_1762.jpg

ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดงานเบื้องต้น
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โปรโมชั่น ของทางห้างสรรพสินค้าให้กับลูกค้าภายในที่เข้ามาติดต่อ
 
ดูแลเอกสารต่างๆ ดูแลคูปอง รับโทรศัพท์ ประกาศแจ้งข่าวต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยตอนนี้เปิดรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่
- ห้างสรรพสินค้า mega bangna
- ห้างสรรพสินค้า terminal 21 (ทุกสาขา)
- ห้างสรรพสินค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-   เพศหญิง อายุ   20-35   ปี
-   รักในงานบริการ
-   แก้ใขสถานการณ์เบื้องต้นได้ดี
-   มีบุคลิกภาพ   และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-   ไม่มีประวัติ หรือติดคดีร้ายแรง
-   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-   วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   หรือ   ปวส.   ขึ้นไป
-  สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้            
 (หรือภาษาอื่นในบางหน่วยงาน)
รายได้รวมประมาณ   18,000 -  25,000 ต่อเดือน    (หรือตามตกลง)
bottom of page