top of page

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร
ที่หาจากที่อื่นไม่ได้

✅ มีงานรองรับทันที 

✅ เลือกงานใกล้บ้านได้ 

✅ เงินออกตรงเวลา 

✅ อบรมพัฒนาทักษะ ฟรี !

✅ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้

✅ สวัดิการตามกฏหมายกำหนด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 30 ปี โดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ประเภท คือ

- การบริหารจัดการพนักงานขับรถและพนักงานสำนักงาน

- การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค

- การบริหารจัดการพนักงานบันทึกข้อมูล

ทั้งนี้การบริการจัดการจะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและยังช่วยลดภาระการจัดการงานและบุคลากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและช่วยลดต้นทุนได้ ลูกค้าจึงมั่นใจในการเลือกใช้บริการด้วยมาตรฐานที่เรามีคือ มาตรฐาน ISO 39001 : 2012 การจัดการความปลอดภัยการจราจรบนถนน และ ISO 9001 : 2015 การบริหารจัดการคุณภาพ

สวัสดิการที่คุณจะได้รับ
จากการทำงานกับเรา

✅ กองทุนประกันสังคม

✅ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

✅ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

✅ กองทุนฌาปนกิจ

✅ กองทุนเงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

✅ ตรวจสุขภาพประจำปี

✅ ชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 3 ชุด

✅ กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย

✅ วันลาพักร้อน,ลากิจ,ลาป่วย

Capture.PNG
bottom of page